?

Log in

No account? Create an account
Tomasz Hrynacz / Томаш Хрынач - ТРЕПАНГ [entries|archive|friends|userinfo]
Лев Оборин

[ userinfo | юзеринфо ]
[ was written | было написано ]

Links
[Links:| вконтакте facebook ask.fm twitter журнальный зал литкарта литрадио openspace википедия thequestion ]

Tomasz Hrynacz / Томаш Хрынач [Apr. 13th, 2010|03:08 am]
Лев Оборин
[Tags|]


Zakończenie

Nieprawda, dotąd niczego nie zakończyłem.
Stare trwa, znienacka zawłaszcza. Co więc
jeszcze ukrywa ten cień studni, w której
błądzą uśpione oczy zmarłych? Szaleństwo

świata musi biec. Przecież wiadomo. Wzgardzone
uczucia naruszą twój spokój i wkrótce się
sprawdzi, na ile przydatna jest ci odporność.
Niezawodna jak nagła burza, co sunie na oślep?

Zaledwie uszczerbek słońca przemieszczony
w oku. Przekrada się do wewnątrz, czyni
spustoszenie. W pokoju? Na ścianach? A

może raczej - w sercu? Przyznaj, jaki
wymyśliłaś podkop? Włóczka wiatru owija
plomby okien. Minie dzień, znów coś utracę.***
To miejsce, o którym tyle
nam nucono w dzieciństwie,
dziś obwołano dnem studni.Świt. Daleko nam do legendarych kolorów i zapachów

Już nic więcej, tylko wybych:zwęglone
paski kładą się na taflę szyb.

Ziemia dudni. Śmiertelny pryzbój zimy
nadchodzi: procesja, czarny obłok.Bastion

Pęka i skraca drogę. Wnika
uparcie, oznacza swoje centrum.

Zażarty opór nie wystarcza: brakuje
sił, aby wyprowadzić poza.

Tak miało być? Tężejąnce płaty cieni
w górze, broczące zapalenie nieba?

Urwisko zaćmienia jest na końcu.
spada, trafia prosto w twoje serce.

Конец

Неправда, я еще ничего не закончил.
Прошлое длится, заставляет повиноваться.
Что там еще такое скрыто в тени колодца,
где глаза мертвецов кружатся? Безумие мира

бежит, как ему положено. Презренные чувства
ворвутся в твое спокойствие, тут-то и станет ясно,
на что годится твоя устойчивость – так ли она надежна,
как внезапная буря, что двигается на ощупь?

Это только осколок солнца, сидящий
в зрачке. Прокрадывается вовнутрь,
учиняет опустошение. В комнате? Или на стенах?

Или в сердце? Признайся, какую ты уготовила хитрость?
Пряжа ветра накручена на пломбы окон.
День пройдет, и я снова что-нибудь потеряю.***
То место, о котором
нам столько пели в детстве,
сегодня объявлено дном колодца.Рассвет. Далеко нам до легендарных цветов и запахов

Уже ничего, кроме взрыва: обугленные
полосы ложатся на оконные стекла.

Земля громыхает. Смертельный прибой зимы
надвигается: процессия, черное облако.Бастион

Он растрескивает, сокращает дорогу.
Вылезает упрямо, означает собственный центр.

Яростной обороне недостает сил, чтобы
остановить, чтобы вышвырнуть восвояси.

Так и должно было быть? Загустевшие тени
тканями наверху, кровоточащее воспаление неба?

Утес затмения на макушке,
срывается, попадает прямиком тебе в сердце.

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: mackrotk
2010-04-13 05:36 am (UTC)
Спасибо!
Хорошие стихи!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: trepang
2010-04-13 01:36 pm (UTC)
спасибо Вам
(Reply) (Parent) (Thread)